Joomla VEL | Kwetsbare schadelijke extensies: Deze worden vermeldt in VEL, de Vulnerable Extensions List van Joomla.org  Het komt wel eens voor dat een extensie niet meer betrouwbaar is of veilig. De ontwikkelaars hebben zich in zo'n geval niet gehouden aan de richtlijnen en eisen van Joomla. Uitbreidingen die om welke reden ook niet voldoen aan de eisen staan vermeldt op een lijst met kwetsbare extensies, de zgn. VEL. Ze bevatten software fouten, onveilige verouderde code of bewust toegevoegde schadelijke code. De laatste categorie betreft de duistere kant van de mensheid maar er bestaat ook een grijs gebied.

De kwetsbare uitbreidingen moet u uietraard niet gebruiken totdat de ontwikkelaars het probleem hebben verholpen. Het beste is om gebruik te maken van de officiële lijst verzameld op de JED Joomla! Extension Directory