Disclaimer

domein websitemet.nl
Ik, Wim Houtman (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met bedrijfsnaam WebsiteMet), verleent u hierbij toegang tot domein websitemet.nl. Hier vind u informatie over mijn diensten en relevante onderwerpen. Ik behoud mij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen. Genoemde prijzen voor de verschillende website pakettten zijn richtprijzen Alle prijzen genoemd zijn exclusief 21% btw

Beperkte aansprakelijkheid
Ik span mij in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten

De  teksten op deze website zijn van WebsiteMet - Wim Houtman. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie of bestanden op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van de inhoud.

Bij constatering van schending van auteursrecht wordt er actie ondernomen. Bij weigering het betreffende materiaal te verwijderen wordt letterdief vermeldt op deze website en social media als schender van auteursrechten.

(Deze disclaimer is gemaakt met de ICTRecht-disclaimergenerator en aangepast.)