Popular Articles

Joomla Nieuws Blog

Nieuws blog specifiek over het Joomla CMS, recente ontwikkelingen en actuele internet gerelateerde onderwerpen.

Recent Stories

Joomla update 4.4.3

Op dinsdag 20 februari 2024 verscheen de Joomla 4.4.3 beveiligings- en bugfix update. Heeft u nog een Joomla versie 3?

Het imago van reviews

Reviews voor producten en diensten beÏnvloeden het beslismoment van consumenten.