Overname van website onderhoud: Bent u op zoek naar een websitebouwer die het technisch onderhoud wil overnemen dan bent u bij WebsiteMet van harte welkom. Overname van website onderhoud is makkelijk bij veel gebruikte open source systemen zoals Joomla en Wordpress. De voorwaarden:

Webhosting: Bij overname van technisch onderhoud aan websites door andere partijen gemaakt moet de webhosting voldoen. Soms is een verhuizing gewenst naar een andere kwalitatief betere webhosting partij. WebsiteMet is reseller van Combell en is daar zeer content mee. Het is niet verplicht om deze hostingdienst af te nemen mits de huidige hosting voldoet.

Overdacht gegevens: Informatie overdracht is noodzakelijk. Bijvoorbeeld inloggegevens voor het CMS, Control Panel, FTP, DataBase. Als het mogelijk is ook de contact gegevens van degene die de website heeft gemaakt.

Website onderzoek: Akkoord gaan met een onderzoek om een juist beeld te krijgen van de staat waarin de website verkeerd. Soms is een eerste aanblik op de website en in het CMS al voldoende. Soms is uitvoeriger analyse nodig zoals bij hacking, pogingen daartoe of gecompliceerde websites met geavanceerde extensies. Aan een grondig onderzoek zijn kosten verbonden.

Geen website onderhoud?

Zonder technisch onderhoud loopt uw website onnodig risico of werkt na verloop van tijd niet meer optimaal. Het is een kwestie van tijd. Zijn er geen afspraken gemaakt met uw webbureau of websitebouwer wordt het de hoogste tijd om actie te ondernemen.

website hacker proof maken