Kunena forum component

Kunena is het toonaangevende forum component voor Joomla. Dit communicatie platform wordt gratis aangeboden door enthousiaste professionele webontwikkelaars. Het forum van Kunena zelf is een plaats waar gebruikers elkaar helpen. De ontwikkelaars en programmeurs nemen daar actief deel aan discussies, vragen, geven tips en bieden ondersteuning. De naam Kunena komt evenals de naam van Joomla uit het Swahili en betekent "Met elkaar praten". Het bestaat sinds 2009 en was het vervolg op het populaire Fireboard.

Kunena is open source en gratis net zoals Joomla. Er zijn een paar extra betaalde services waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor de onkosten zoals de webhosting van de Kunena website. Sceptici van destijds die niet geloofden in de houdbaarheid van deze open source component hebben het nakijken. Van het Kunena forum wordt dankbaar gebruikt gemaakt op miljoenen websites wereldwijd.

Kunena integratie met extensies en plugins

Kunena werkt zonder andere extensies als forum. Er bestaan diverse plugins om het forum uit te breiden met functionaliteit of te integreren met andere veel gebruikte extensies of componenten voor Joomla en andersom. Zo wordt vaak gebruik gemaakt van Community Builder om meer mogelijkheden toe te voegen. Ook in combinatie met SobiPro of JomSocial . Door deze extensies met elkaar te verbinden ontstaat een geavanceerde community website waarin de extensies met elkaar samenwerken.

Zonder duidelijk plan bestaat het risico dat het geheel onnodig ingewikkeld wordt. Een vooraf opgezet plan is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat beheerders verdrinken in alle mogelijkheden die deze extensies met elkaar bieden. Een juiste keuze voor extensies afgestemd op het doel is essentieel. Voor beheerders en moderators is het zaak om zich te verdiepen in alle mogelijkheden die men wil bieden aan de gebruikers. Een zeker niveau, feeling en inzicht is zonder meer noodzakelijk.

Social netwerk met Joomla

Joomla is de basis waarop een eenvoudig community netwerk kan worden gerealiseerd in combinatie met relevante extensies. Een forum zoals Kunena is daarbij een onderdeel om in een community website op te nemen. Community Builder of JomSocial zijn componenten waarmee de basis wordt gelegd voor een online community website.