Het succes van een website

Misschien denkt u dat grote bedrijven veel meer kans maken op een hoge plaats in zoekmachines. Zij investeren immers vaak enorme bedragen aan website optimalisatie, seo, marketing etc. Laat u zich niet ontmoedigen. Het gaat niet zozeer om hoeveel budget er uitgegeven wordt (de grote bedrijven moeten wel, de concurrentie vraagt erom) Het gaat om de inhoud, de doelgroep, de aangeboden specialiteit, de locatie. En dan kan een website van een kleine ondernemer juist in het voordeel komen. Naarmate de specialiteit of de expertise unieker wordt zal een SEO investering goedkoper uitvallen, maar de doelgroep is dan naar alle waarschijnlijkheid ook kleiner. Als het aanbod klein is maar de vraag hoog, dan kun je er vanuit gaan dat een SEO investering minder noodzakelijk is. Er hoeft minder moeite gedaan te worden om toch hoog in de zoekresultaten te komen.

Wanneer een product veel op internet wordt aangeboden zoals boeken, kleding, meubels, mobieltjes, abonnementen wordt het voor de SEO specialist en website eigenaar een echte uitdaging. Toch is het goed mogelijk. Het zal dan nog meer afhangen van (psychologisch) inzicht, reclame en marketing technieken, verleiding, uitstraling, overtuigingskracht, evaluatie van analyses, interpretatie van statistieken en inzet van alle middelen die een website in de picture kan zetten (sociale netwerken, sociale media). Een hele klus, maar haalbaar. Als er geen budget voor is of men doet het half of men heeft het er niet voor over rijst de vraag of een website wel verstandig is. Ondernemen is investeren. 

Zoekmachines willen goede zoekresultaten aan kunnen bieden aan bezoekers zodat deze tevreden blijven en terug komen als zij weer iets moeten zoeken. Als uw website de juiste informatie aanbiedt zal dat gewaardeerd worden met een prominente welverdiende plaats in de zoekresultaten van Google e.a.. Dat is de verwachting en is aannemelijk. Maar het is nooit een garantie wanneer men investeert in website optimalisatie dat de eigenaar plotseling heel veel gaat verdienen aan de website. Die suggestie wordt vaak gewekt. Geen enkele websitebouwer, SEO of marketing specialist weet exact wat de logaritmes zijn van zoekmachines. Zij zouden anders garantie geven op basis van een product wat niet van hen is, de zoekmachine. Wat ik doe is de website zo optimaal mogelijk aan te bieden, rekening houdend met de aanbevelingen en richtlijnen van Google en het W3C. Daarbij zet ik mijn inzicht en kennis in op gebied van de presentatie van de inhoud, de structuur, zoekwoorden. Ook is er veel overleg, want u kent uw doelgroep het best.   Zie info SEO .