Website onderhoud

Website onderhoud is te onderscheiden in update, upgrade, migratie, technisch, content en seo onderhoud. De eerste vier zijn onmisbaar voor de veiligheid en juiste werking van uw website. Uitbesteding van deze onderhouds-werkzaamheden wordt aanbevolen. De Joomla update en de extensies die daarvoor geschikt zijn gemaakt kunt in principe zelf doen. Toch even opletten: Wanneer er extensies zijn geïnstalleerd die niet overweg kunnen met de update procedure binnen het Joomla CMS moet u zoeken of er voor de niet vermelde extensies een update bestaat. Om deze extensies buiten beschouwing te laten is een te groot risico.

Technisch onderhoud: Een website heeft onderhoud nodig om de werking en veiligheid voor u en uw bezoekers zo optimaal mogelijk te garanderen. Wanneer het achterwege blijft ontstaan er veiligheids risico's, functies kunnen uitvallen, de website kan traag worden of minder goed gevonden worden. Bij de werking van een optimaal veilige website hoort ook kwalitatieve webhosting met ssl certificaat. Er moet controle zijn op onregelmatigheden.

Content onderhoud: Inhoudelijk onderhoud of beheer wordt meestal verzorgt door de eigenaar van een website zelf d.m.v. het CMS. Het kan worden uitbesteed. Elke site heeft er belang bij om de inhoud regelmatig te checken op actualiteit, relevantie en bij te werken of aan te vullen waar nodig. 

Het onderhoud zelf doen

Wanneer u voldoende rechten heeft in het CMS (zoals de zgn. super administrator) wordt u automatisch op de hoogte gesteld met een email notificatie zodra een nieuwe update klaar staat. Met een druk op de update button in het Joomla CMS wordt het update proces gestart.  Meestal duurt dit niet langer dan een minuut super eenvoudig.

Wanneer moet u dit onderhoud uitbesteden? Bij tijdgebrek, extensies die niet compatible zijn met de updateprocedure en bij twijfel. Vraag advies.

Website onderhoud uitbesteden

Bij een onderhoudsafspraak met WebsiteMet worden updates uitgevoerd voor Joomla én extensies. Ook wordt de website gechecked op verdachte veranderingen of niet en verkeerd werkende onderdelen. Voor websites met een webshop of geavanceerde extensies is het raadzaam dit onderhoud uit te besteden. Een website welke regelmatig technisch wordt onderhouden en ge-update is eenvoudiger te upgraden.

Onderhoudskosten kunnen verschillen per website afhankelijk van de inventarisatie. Om een realistische offerte te maken voor website onderhoud is inzage in het CMS nodig.

Verschil update, upgrade migratie  Onderhoud uurtarief

Bij een onderhoudspakket van WebsiteMet worden sowieso de updates uitgevoerd voor Joomla én extensies. Maar ook andere zaken die niet onder updates vallen komen aan bod. Zeker voor websites met een webshop of geavanceerde extensies waarbij interactiviteit met geregistreerden plaats vind is het raadzaam dit onderhoud te laten verrichten. Wanneer de upgrade vlekkeloos kan verlopen wordt deze ook gedaan bij het onderhoud. Wanneer de upgrade aanzienlijk meer tijd vergt zal dit eerst besproken worden i.v.m. de kosten.