Joomla Info

Joomla is de open source software welke ik gebruik bij het maken van websites in opdracht. Hier vind u documentatie en waardevolle info over dit veel gebruikte en geavanceerde CMS.

joomla logo

Wat moet u weten van Joomla?

Als u een website wilt laten maken door een websitebouwer, webdesigner of webbureau hoeft u niets te weten van Joomla. Het is wel handig om te weten dat er verschillende systemen bestaan die meer of minder in huis hebben zoals Drupal, Typo3, Wordpress of websitebuilders bijvoorbeeld. Bij een eerste gesprek wordt duidelijk of Joomla de beste keus is. Het heeft te maken met wat u wilt bereiken met uw toekomstige website en of u daar hulp bij nodig hebt.

De verschillende systemen waarmee een website gemaakt kan worden hebben allemaal voordelen en nadelen. Het is niet zo dat er een beste systeem bestaat. Het is wel zo dat het ene systeem beter past bij het doel van een website dan een ander systeem. Zo is het advies voor Wordpress niet vreemd als het om een eenvoudige website gaat zonder al te veel functionaliteiten.

Joomla is open source software welke ik gebruik bij het maken van websites. Voor mij één van de belangrijkste redenen om mij te specialiseren in dit systeem. Het is bovendien een volledig CMS in tegenstelling tot bv Wordpress, maar minder ingewikkeld als Typo3 of Drupal.

Over de volgende onderwerpen heb ik artikelen geschreven (zie ook het Joomla Info menu) ter informatie aan geïnteresseerden: Wat is Joomla, waarom Joomla, doelgroep, updates upgrades migraties, open source , CMS, standaard functies, extensies, V.E.L., Joomla Support, Templates. Zie de items naar documentatie en informatie onder het menu Joomla Info.

Wat moet u weten van mij?

Ik werk het snelst met Joomla en ben daarin gespecialiseerd. Dat is een heel groot voordeel als u support nodig heeft. De keuze om mij te specialiseren in Joomla is een bewuste keuze geweest in het verleden omdat ik mijn klanten graag het beste wil bieden. En bovendien wat Wordpress kan, kan Joomla ook en beslist niet andersom!

Uiteraard kan ik ook Wordpress websites maken, heb daar enige ervaring mee. Ik geef er echter geen support bij op het niveau zoals ik dat doe met Joomla. Als u die support niet nodig heeft is er geen enkel probleem om te kiezen voor WordPress. Het voordeel van WP is een overzichtelijker en intuïtiever te hanteren CMS voor eenvoudige websites vinden veel gebruikers. De vraag is of al die gebruikers wel eens met een Joomla CMS hebben gewerkt. Joomla heeft een hogere leercurve, dat is zeker waar. Maar dan krijg je ook wat.

Waarom dan geen Drupal of Typo3? Goede vraag. Omdat je je beter kunt specialiseren in één CMS en Drupal of Typo3 bedoeld is voor nog meer geavanceerde websites en dat is niet mijn doelgroep.